Z historie společnosti Blažek gastro, s.r.o.

Do roku 1995 byla firma známa zejména prodejem nápojových technologií a systémů. Díky úzkému spojení s naší partnerskou firmou sídlící v Německu byly využity možnosti, které nabízel v těchto letech trh EU. Vzhledem k vývoji trhu a narůstajícím poptávkám po našich službách i dodávkách gastrotechnologií bylo rozhodnuto o nových investicích do společnosti, posílení naší nabídky a rozsahu činností.

V roce 1996 společnost zakoupila sousední přízemní budovu o rozloze 300 m2 a zřídila zde novou servisní dílnu a velký sklad, a tím se zvětšily naše stávající prostory. Otevřeli jsme pobočky firmy v Mariánských Lázních a v Pardubicích. Byla vytvořena nová pracovní místa jak v obchodním tak i v technicko-servisním oddělení. Upevňovala se, či nově vznikala obchodní spolupráce mezi renomovanými výrobci z EU a ČR.

Velmi důležité pro další vývoj firmy byl začátek nové spolupráce s mezinárodním koncernem Electrolux s.r.o., divizí F.S.E. v roce 1997. A s tím spojená nová obchodní strategie značky Zanussi Professional. Toto nové obchodní partnerství nám umožnilo u této značky zpřístupnit ceny široké gastronomické veřejnosti, zrychlit dodávky i servis, a tím výrazně posílit naší konkurenceschopnost. Během této doby se firma výrazně zvětšila nejen počtem zaměstnanců, obratem, či investicemi do vlastního technicko-provozního vybavení, ale i rozsahem činností, kvalitou nabízených služeb a nabídkou gastronomických technologií. Vznikly nové obchodní aktivity. Došlo k razantnímu posílení pozic společnosti na našem trhu.

Od roku 1999 jsme každým rokem obratově nejsilnější "Zanussi Professional Partner" v ČR a tím pro Electrolux CZ strategickým partnerem. Stále více zakázek se realizuje i se značkami Electrolux a ThermaLine, a i proto dochází v roce 2007 k zásadní změně obchodní politiky koncernu Electrolux divize F.S.E. s naší součinností. V roce 2004 byla naše společnost certifikována mezinárodně uznávaným certifikátem managementu a řízení jakosti ISO 9001:2001.

Od 01.01.2008 se stáváme exkluzivním Electrolux Professional Partnerem. Jsme přesvědčeni, že toto spojení zásadně posílí naší pozici u hotelových řetězců, prestižních restaurací a velkokuchyňských provozů. S ročním obratem nad 150 mil. Kč a počtem zaměstnanců 35 se řadíme mezi nejsilnější a nejznámější firmy na českém trhu v oblasti gastrotechnologií.